• SOBRE NOSALTRES

SOBRE NOSALTRES

Cardona Internacional Sports Center (CISC) és un projecte pioner que ofereix als esportistes programes per a l’entrenament global, introduint conceptes com els valors, la salut i la nutrició a uns programes d’entrenament de màxima qualitat dins el món de l’esport.

El projecte està liderat pel prestigiós cardiòleg Valentí Fuster Carulla, reconegut mundialment per la seva lluita per acabar amb les malalties cardiovasculars a través de l’adquisició d’hàbits de vida saludables. 

Volem ajudar i formar els nostres jugadors perquè obtinguin un major rendiment. A través de l’esport, milloraran altres aspectes de la seva vida i de la seva carrera professional, com ara l’alimentació i la gestió de les emocions, sota la visió experta de professionals[J1]  que exigiran als jugadors un compromís màxim a l’hora de participar als nostres programes.

Tots els programes de Cardona Internacional Sports Center (CISC) compten amb professionals reconeguts en els seus rangs: entrenadors personals qualificats, preparadors físics, nutricionistes i monitors especialitzats en la gestió de grups.

MISSIÓ

Oferir espais i programes per a l’entrenament d’alt rendiment dins el món de l’esport i, en concret, dins el món del futbol. 

Contribuir a una societat més saludable que eviti la propagació de les malalties cardiovasculars, principal causa de mort al món.

Proporcionar als participants una experiència integral perquè millorin com a jugadors, amb una combinació de la pràctica esportiva i de l’adquisició d’hàbits de vida saludables.

VISIÓ

El projecte Cardona Internacional Sports Center (CISC) neix amb la voluntat de ser un referent a Europa en: 

La realització de programes esportius d’alt rendiment totalment innovadors dins del món de l’esport i, en concret, dins el món del futbol

L’oferiment d’una experiència global que integra tota una sèrie d’aprenentatges que complementen la pràctica esportiva, amb programes que inclouen la nutrició, el coneixement del cos i la gestió de les emocions com a principals eines per adquirir hàbits de vida saludables.

L’apropament de la ciència, la salut i l’educació a tots els segments de la societat

VALORS

Excel·lència: Ajudem als nostres jugadors a arribar a l’excel·lència. Garantim que totes les accions de Cardona Internacional Sport Center (CISC) es basen en una gestió eficaç i professional per aconseguir els resultats desitjats.  

Professionalitat: Tots els programes de Cardona Internacional Sports Center (CISC) compten amb professionals reconeguts en els seus rangs: entrenadors personals qualificats, preparadors físics, nutricionistes i monitors especialitzats en la gestió de grups.

Compromís social: Adquirim el compromís de contribuir a la consecució d’una societat socialment més justa i més saludable

“L’única manera d’evitar l’extensió de la malaltia cardiovascular passa per un canvi en l’estil de vida de la població i per conscienciar sobre la necessitat de promoure hàbits de vida saludables”.

DR. VALENTÍ FUSTER